Chi Tiết Về Maxcare Hospice:
Ưu tiên hàng đầu của công ty là đảm bảo chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân mắc bệnh nan y. Các nhân viên y tế của chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của gia đình bệnh nhân sẽ giúp kiểm soát các triệu chứng nhằm giúp giảm bớt sự đau đớn cho người bệnh

Mục tiêu của Maxcare Hospice:
Cung cấp các dịch vụ tùy theo trường hợp cá nhân với chất lượng cao nhất nhằm hỗ trợ vật chất và tinh thần cho bệnh nhân cùng gia đình. Với tình thương và sự quý trọng, Maxcare Hospice sẽ giúp bệnh nhân duy trì sự độc lập trong môi trường quen thuộc của họ.

Tận Tâm Phục Vụ Bệnh Nhân:
Maxcare Hospice nhận thức được những nhu cầu cá biệt của từng cá nhân về nỗi đau thể chất, cảm xúc tâm lý cho đến đức tin. Chúng tôi sẽ nỗ lực và ân cần phục vụ bệnh nhân cùng gia đình để đạt tới kết quả cao nhất.
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc (714) 844-7777.